Innovation

Digital innovation 

Att världen konstant förändras är förstås ett hot men också en enorm möjlighet

Företag som inte förändrar sig kommer sakta men säkert att bli mindre relevanta och omsprungna av sina konkurrenter vilket leder till deras död. I dagens digitala landskap förändras omgivningen väldigt mycket snabbare än förr. Nya CMS lanseras, vilka sociala medier växer sig starka, sökmotorerna ändar sina algoritmer och formatet på alla dina bilder blir inaktuella och gör att din sajt blir långsam. En digital produkt blir aldrig riktigt klar utan den måste fortsätta att leva och anpassa sig till den digitala omvärlden som konstant förändras.

Med förändring kommer möjligheter

Men förändringen är inte bara ett hot och en anpassningskostnad. Den öppnar också helt nya möjligheter. En produkt eller hela bolag får löpande nya möjligheter att genomföra innovation och hitta nya affärsöppningar.
Vi på NAX Nordic har arbetat med allt ifrån enmansentreprenörer till stora telekombolag. Vi har tillsammans med kunder analyserat vilka digitala tillgångar som finns och undersökt vilka möjligheter som skulle öppnas om andra produkter köptes in eller skapades internt. Vi har 20 års erfarenhet av mediabranschen och minst lika många år inom e-handel. Vi har analyserat nuläget, skapat en affärsidé, lanserat produkten, distribuerat ut den på digitala plattformar och drivit konverteringar för flera sajter och tjänster. Vi arbetar löpande med flera kunder som är i olika produktstadier. Vi måste därför hela tiden ligga i framkant när det gäller tekniska lösningar och innovationer.
Vi hjälper till att förverkliga er affäridé på digitala plattformar. Har ni en idé, slå oss en signal.