Småländsk entreprenör lanserar internationellt med NAX

Inne i djupaste småländska skogen startade i klassiskt Gnosjöanda Roger Ljung bolaget Show Your Name. Han hade efter flera år som konsult inom produktion och produktutveckling bestämt sig för att följa sin dröm och starta ett bolag med egna fysiska produkter. Två stora tryckmaskiner var inköpta och med hjälp av tre vänner hade han lyckades bära ned dem i sin källare.
Affärsidén var enkel, han skulle trycka skräddarsydda dekaler med flagga och namn för främst cyklar. Visst kunde andra idrottsmän som skidåkare, golfare och innebandyspelare köpa dekalerna men Roger var ganska säker på att det var cyklister som skulle vara den största kundgruppen, det skulle visa sig att Roger hade helt rätt.

Maskinerna fungerade precis som de skulle men Rogers problem var att han inte hade någon sajt att sälja dem via.
Efter två misslyckade försök och många månader hos andra byråer hittade NAX och Show Your Name varandra. Tidigare webbyråer hade misslyckats med att bygga en generator som exakt och logiskt kunde växla storlek på text och avstånd när flaggor, typsnitt och antal bokstäver varierade.
All data skulle sedan överföras till en pdf-generator som styrde hur maskinerna skulle designa dekalen. Genom ett nära samarbete löste NAX uppgiften och i slutet av sommaren 2019 lanserades sajten.

Show Your Name har sedan dess ökat sin omsättning rejält. Bolaget är ett av få som faktiskt får ut mycket mer i omgående vinst än vad det kostar att annonsera, igen vinst och inte omsättning. Det positiva kassaflödet har gjort att Show Your Name nu lanserar i 10 länder på lokalt språk.

” Den svenska marknaden har gått jättebra, långt över förväntan. Men när jag har försökt att annonsera mot andra marknader med befintlig engelsktalande sajt har konverteringskostnaden stigit rejält.
Därför bygger vi nu anpassade sidor för varje marknad med lokalt språk och valuta. I södra Europa och i USA är cykling en väldigt stor sport, vår tillväxtpotential är därför mycket större internationellt än i lilla kalla Sverige.”

Utlandslansering sker nu i början av november 2019 och vi på NAX Nordic tackar för att vi fick förtroendet att vara med på denna spännande resa.

Stort lycka till Roger och Show Your Name!!!